Subsidieaanvragen

 

Bij het opstellen van een subsidieaanvraag biedt Happyland een volledige ontzorging van de opdrachtgever. Wij geven in een interactief proces met de betrokken partijen de inhoud vorm, regelen alle benodigde bijlagen, stellen een begroting met onderbouwing op, schrijven een concreet en uitvoerbaar projectplan en verzorgen de indiening.

 • 2019 POP3 Natuurinclusieve Landbouw voor LTO Noord, Vruchtbare Kringloop Achterhoek, Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek, Gelderse Natuur en Milieufederatie, Natuurmonumenten en Waterschap Rijn en IJssel (< 200.000, ingediend en in behandeling)

 • 2019 POP3 Natuurinclusieve Landbouw voor de Cleantech gemeenten Apeldoorn, Lochem, Brummen en Voorst en diverse landgoederen (>100.000, ingediend en in behandeling)

 • 2019 POP3 Korte Ketens (A/B) voor de Cleantech Regio en Coöperatie Boerenhart Veluwe IJsselvallei (<100.000, ingediend en in behandeling)

 • 2019 POP3 Korte Ketens (A/B/C) voor de gemeenten Wageningen, Ede, Renkum, Vereniging Toekomstboeren en diverse producenten (>100.000, ingediend en in behandeling)

 • 2018 POP3 Korte Ketens (B) voor gemeente Brummen (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018 POP3 Korte Ketens (B) voor Park Lingezegen, gemeente Arnhem, Natuurcentrum Arnhem en diverse producenten (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018 POP3 Korte Ketens (B/C) voor gemeente Wageningen (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018 POP3 Korte Ketens (A/B) voor gemeenten Zevenaar, Duiven en Westervoort (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018 POP3 Natuurinclusieve Landbouw voor LTO Noord, Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, Waterschap Rijn IJssel en Waterschap Rivierenland in samenwerking met Kadaster (>500.000, onvoltooid)

 • 2017 POP3 Korte Ketens (B) voor gemeenten Zutphen, Lochem en Bronckhorst (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2017 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeente Brummen (<50.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2016 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Rijnwaarden (<100.000, vastgesteld)

 • 2016 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeenten Lochem en Bronckhorst (<50.000, vastgesteld)

 

Subsidiebegeleiding en verantwoording

 

Na de beschikking van een subsidie ondersteund Happyland bij het toetsen van de uitvoering aan de subsidievereisten, indienen van wijzigingsverzoeken, opstellen van voortgangs- en eindrapportages, tussentijdse afstemming met de subsidieverstrekker, het opbouwen van een dossier van publicaties, verzorging van de administratieve afwikkeling en indiening van het vaststellingsverzoek.

 • 2019-2021 POP3 ProefLokaal in de Regio Foodvalley

 • 2019-2020 POP3 Korte Ketens (A/B) voor Korte Ketens in het Liemers Landschap (100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2019-2021 POP3 Korte Ketens (B/C) voor gemeente Wageningen (> 50.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2019-2020 POP3 Korte Ketens (B) voor gemeente Brummen (< 100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018-2021 POP3 Korte Ketens in Zutphen, Lochem en Bronckhorst (<100.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2018-2019 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeente Brummen (<50.000, beschikt en in uitvoering)

 • 2017-2018 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en Rijnwaarden (<100.000, vastgesteld)

 • 2017-2018 POP3 Korte Ketens (A) voor gemeente Wageningen (<50.000, vastgesteld)

 • 2017-2018 POP3 Korte Ketens in de Voedselregio Rijn IJssel Linge (Arnhem, Rheden, Renkum, Lingewaard en Overbetuwe) (<100.000, vastgesteld)